Ενδύματα εργασίας βραδύκαυστα, ΕΝ11611, ΕΝ11612, ΕΝ1149

EN ISO 11611

Ενδύματα εργασίας βραδύκαυστα για προστασία έναντι μικρών πιτσιλιασμάτων λιωμένου σιδήρου και σύντομης επαφής με φλόγα.(Ενδύματα προστασίας Βραδύκαυστα)  Aντικαθιστά το πρότυπο EN 470-1. 

 

 

 

 

Ρουχισμός προστασίας βραδυφλεγής πιστοποιημένος κατά EN ISO 11611, δίνει στον χρήστη προστασία από μικρά πιτσιλίσματα λιωμένου σιδήρου και σύντομη επαφή με φλόγα. Τα βραδυφλεγή ενδύματα εργασίας που είναι πιστοποιημένα κατά EN ISO 11611, είναι κατάλληλα για χρήση σε περιβάλλον ηλεκτροσυγκόλησης.

Τα ενδύματα προστασίας κατά EN ISO 11611 ταξινομούνται ανάλογα με την ασφάλεια που προφέρουν έναντι διαφορετικών τεχνολογιών ηλεκτροσυγκόλησης που επιφέρουν μεγαλύτερο ή μικρότερο πιτσίλισμα και ακτινοβολούμενη θερμότητα.

Class 1 - Προστασία σε περιβάλλον ηλεκτροσυγκόλησης χαμηλού ρίσκου, που προκαλούνται μικρά πιτσιλίσματα και χαμηλή ακτινοβολούμενη θερμότητα.

Class 2 - Προστασία σε περιβάλλον ηλεκτροσυγκόλησης υψηλότερου ρίσκου, που προκαλούνται περισσότερα πιτσιλίσματα και υψηλότερη ακτινοβολούμενη θερμοκρασία.

(A1) Περιορισμένη διάδοση φλόγας.

(A2) Περιορισμένη διάδοση φλόγας, σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις.

Ενδύματα βραδυφλεγή πιστοποιημένα κατά ΕΝ11611, διαθέτουν ταυτόχρονα πιστοποίηση κατά ΕΝ11612 και πιστοποίηση για αντιστατικές ιδιότητες κατά ΕΝ1149.

 

EN ISO 11612

 

Πιστοποιημένα βραδυφλεγήενδύματα εργασίας για προστασία έναντι σύντομης επαφής με φλόγα και θερμότητα. (Ενδύματα προστασίας Βραδύκαυστα) Aντικαθιστά το πρότυπο EN 531. 

 

 

 

Ρουχισμός προστασίας βραδυφλεγής πιστοποιημένος κατά EN ISO 11612, δίνει στο χρήση προστασία έναντι σύντομης επαφής με φλόγα και θερμότητα (Μεταγωγή, ακτινοβολούμενη, μέσω λιωμένου υλικού ή και συνδιασμός) 

Τα βραδύκαυστα ένδυματα προστασίας ταξινομούνται σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους: 

(A1) Περιορισμένη διάδοση φλόγας.

(A2) Περιορισμένη διάδοση φλόγας, σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις.

(B) Μετάδοση θερμότητας με μεταγωγή, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

(C) Ακτινοβολούμενη θερμότητα, κλίμακα: 1-4 (όπου 4 είναι το μέγιστο)

(D) Λιωμένα πιτσιλίσματα αλουμινίου, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

(E) Λιωμένα πιτσιλίσματα σιδήρου, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

(F) Επαφή με τη θερμότητα, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

Ενδύματα βραδυφλεγή πιστοποιημένα κατά ΕΝ11612, διαθέτουν ταυτόχρονα πιστοποίηση κατά ΕΝ11611 και πιστοποίηση για αντιστατικές ιδιότητες κατά ΕΝ1149.

 

EN ISO 531 

Πιστοποιημένα βραδυφλεγή ενδύματα εργασίας για προστασία έναντι σύντομης επαφής με φλόγα και θερμότητα. (Ενδύματα προστασίας Βραδύκαυστα)

Το πρότυπο ΕΝ 531 έχει αποσυρθεί και αντικατασταθεί με το πρότυπο EN ISO 11612. (Επιτρέπεται η πώληση ενδυμάτων εργασίας που έχουν ήδη πιστοποιηθεί κατά ΕΝ 531)

 

 

 

 

Ρουχισμός προστασίας βραδυφλεγής πιστοποιημένος κατά EN ISO 11612, δίνει στο χρήση προστασία έναντι σύντομης επαφής με φλόγα και θερμότητα (Μεταγωγή, ακτινοβολούμενη, μέσω λιωμένου υλικού ή και συνδιασμός) 

Τα βραδύκαυστα ένδυματα προστασίας ταξινομούνται σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους: 

(A1) Περιορισμένη διάδοση φλόγας.

(A2) Περιορισμένη διάδοση φλόγας, σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις.

(B) Μετάδοση θερμότητας με μεταγωγή, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

(C) Ακτινοβολούμενη θερμότητα, κλίμακα: 1-4 (όπου 4 είναι το μέγιστο)

(D) Λιωμένα πιτσιλίσματα αλουμινίου, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

(E) Λιωμένα πιτσιλίσματα σιδήρου, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)

(F) Επαφή με τη θερμότητα, κλίμακα: 1-3 (όπου 3 είναι το μέγιστο)