Πιστοποιήσεις SAFEWORK

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS, καθώς και πιστοποίηση Ελληνικής Επιχείρησης.