Βασικες απαιτησεις ενδυματων εργασιας EN13688

EN13688 Ενδύματα Εργασίας - Γενικές απαιτήσεις  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι)

 

 

Το πρότυπο EN13688 (αντικαθιστά το ΕΝ340) περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις ενδυμάτων προστασίας και χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με άλλα πρότυπα. Οι απαιτήσεις του ΕΝ13688 για ρούχα εργασίας, ορίζουν την εργονομία, την άνεση, τη σήμανση και τις γενικές οδηγίες χρήσης και πληροφορίες που πρέπει να δίδονται στο χρήστη του προϊόντος.