Βασικες απαιτησεις ενδυματων εργασιας EN340

EN340 Ενδύματα Εργασίας - Γενικές απαιτήσεις  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι)

 

 

Το πρότυπο περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις ενδυμάτων προστασίας και χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με άλλα πρότυπα. Οι απαιτήσεις του ΕΝ 340 για ρούχα εργασίας, ορίζουν την εργονομία, την άνεση, τη σήμανση και τις γενικές οδηγίες χρήσης και πληροφορίες που πρέπει να δίδονται στο χρήστη του προϊόντος.