Αποθηκευση

Σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι στην έδρα μας στην Αθήνα:

1. Πρώτων υλών. (Υφασμάτων)

2. Ενδυμάτων εργασίας.

3. Υποδημάτων ασφαλείας και μέσων ατομικής προστασίας.